koryto Berounky

Málo známým faktem je, že Dobřichovice se původně nalézaly v místě dnešního Karlíku. Důvodem byla existence významné dopravní křižovatky, ale možná také starší poloha koryta řeky Berounky (Mže). Koryto v průběhu historie měnilo tvar a polohu - v pravěku i v dobách pozdějších. Dělo se tak v souvislosti se zanášením stávajícího koryta sedimenty a také v souvislosti s povodněmi, které řece usnadňovaly, aby si našla novou cestu. Na některých satelitních snímcích jsou patrné stopy po starých korytech.

41c2

V roce 1941 řeka zamrzla. Později led povolil a před mostem u zámku se navršily kry do výše několika metrů. Obec byla zatopena vodou.

Pamětníci vypravují, že voda stoupla do výše oken. Podle povodňových rysek pod viaduktem byla povodeň v roce 1941 podobného rozsahu, jako v roce 2002.

Karlická dopravní křižovatka ve středověku

Občanské sdružení Pro Dobřichovice a centrum Ganesha uspořádali v sobotu 26. dubna 2014 přednášku historika Tomáše Klimka "Síť středověkých dálkových cest v okolí Dobřichovic".
 
Návštěvníci se dozvěděli o netušené zajímavosti, která se vyskutuje v Dobřichovicích i okolí. Ve středověku silnice pro vozy a ostatní dopravu nevedly údolími, která byla zhusta neprůjezdná, ale po rozvodích resp. hřebenech kopců. V místech stoupání a klesání silnic vznikaly úvozy, aby povozy, soumaři i chodci toto převýšení zdolávali snadněji a suchou nohou.

katastr 1870 600

Vektorizované katastrální mapy Dobřichovic z let 1840, 1870, 1892 a 1921 jsou výsledkem bakalářské práce Kateřiny Hynkové z roku 2012.

1-7-86c 2

Tyto fotografie jsou převzaty ze Státního oblastního archivu pro Prahu-západ. Povodeň roku 1981 byla zhruba stejné úrovně jako povodeň v roce 2013, jak dokazují chátrající povodňové záznamy v podjezdu i historické záznamy průtoků řek.

Na fotografiích jsou i další zajímavosti Dobřichovic: starý most, stará lávka, zchátralý zámek.mapa-historie-web