katastr 1870 600

Vektorizované katastrální mapy Dobřichovic z let 1840, 1870, 1892 a 1921 jsou výsledkem bakalářské práce Kateřiny Hynkové z roku 2012.

 

Předmětem práce K. Hynkové byl vznik a počáteční vývoj letoviska v Dobřichovicích. V práci obhájené na FHS UK se soustředila především na stránku sociálně historickou. Práce obhájená na FSv ČVUT byla založena zevrubném studiu kartografických pramenů.

 

http://gisserver.fsv.cvut.cz/dobflex

http://gama.fsv.cvut.cz/~cepek/proj/bp/2012/katerina-hynkova-bp-2012.pdf

 mapa-historie-web