41c2

V roce 1941 řeka zamrzla. Později led povolil a před mostem u zámku se navršily kry do výše několika metrů. Obec byla zatopena vodou.

Pamětníci vypravují, že voda stoupla do výše oken. Podle povodňových rysek pod viaduktem byla povodeň v roce 1941 podobného rozsahu, jako v roce 2002.

41

41d

 

1947

Na katastrofální povodeň roku 1947 se mnozí občané našeho města pamatují dobře. Tuhá zima v tomto roce trvala až do začátku března. Řeka byla v mělčinách promrzlá až na dno. 75 cm silný led nebyl vzácností. 6. března přišla prudká obleva. 9. března se ledy od Hlásné Třebáně hnuly a procházely plynule až k Horním Mokropsům. Tam se v prudkém ohybu u skály v Lavičkách zastavily a utvořily zácpu. Tím se stalo, že voda v Dobřichovicích stoupla až pět metrů nad normál a zaplavila domy. Tři lidé a mnoho domácích zvířat přišli o život. Dělostřelectvo z postavení na Staré Vráži proti bývalé sodovkárně rozstřílelo ledovou zácpu u 13. kilometru a voda klesla téměř o 1 metr. Že­lezniční trať byla ušetřena i když voda a led dosahovaly téměř ke kolejišti. Silnice byly zatopeny a zataraseny ledem. Neštěstí bylo v tom, že byl velice nízký stav vody a ta nemohla led zvednout a odplavit. Ledová zácpa u Laviček způ­sobila, že se utvořilo 9 km dlouhé jezero až k Hlásné Třebáni. Pod mostem mezi Lety a Řevnicemi vyplavila povodeň z tůně u Berounky válečnou munici a zbraně se střelivem, které okupační armáda odhodila při ústupu. V Dobřichovicích bylo zatopeno 254 domů, v Řevnicích 144 v Letech 86 domů (t.j. celá obec) a v Horních Mokropsech 30 domů. Škoda způsobená touto povodní byla odhadnuta na 50 milionů Kčs.

 

fotografie poskytl: SOA P-Z, fond AO, MNV

 mapa-historie-web