Karlická dopravní křižovatka ve středověku

Občanské sdružení Pro Dobřichovice a centrum Ganesha uspořádali v sobotu 26. dubna 2014 přednášku historika Tomáše Klimka "Síť středověkých dálkových cest v okolí Dobřichovic".
 
Návštěvníci se dozvěděli o netušené zajímavosti, která se vyskutuje v Dobřichovicích i okolí. Ve středověku silnice pro vozy a ostatní dopravu nevedly údolími, která byla zhusta neprůjezdná, ale po rozvodích resp. hřebenech kopců. V místech stoupání a klesání silnic vznikaly úvozy, aby povozy, soumaři i chodci toto převýšení zdolávali snadněji a suchou nohou.
 
Úvozy se budovaly jako nezpevněné silnice s pokud možno konstantním stoupáním. Vyskytovaly se v okolí míst, kde cesty překonávaly řeky. Jelikož úvozy podléhaly erozi, opotřebování a i ve stoupáních a klesáních bylo potřeba se vyhýbat, postupně vznikla celá pole úvozů, která jsou na řadě míst v okolí Dobřichovic.
 
 
Následovala procházka do lokalit historických cest.


mapa-historie-web