1-7-86c 2

Tyto fotografie jsou převzaty ze Státního oblastního archivu pro Prahu-západ. Povodeň roku 1981 byla zhruba stejné úrovně jako povodeň v roce 2013, jak dokazují chátrající povodňové záznamy v podjezdu i historické záznamy průtoků řek.

Na fotografiích jsou i další zajímavosti Dobřichovic: starý most, stará lávka, zchátralý zámek.

 

1-7-86c2

1-7-86b2

1-7-86b

1-7-86a

 

fotografie poskytl: SOA P-Z, fond AO, MNV

 mapa-historie-web