Na zasedání zastupitelstva byl 20.5.2014 představen aktuální návrh optimalizace železniční trati v oblasti Dobřichovic. Z návrhu řešení je čím dál více jasné, že to nebude řešení optimální. Zejména v důsledku inovativních návrhů dotčených obcí vzniknou podivné objekty, které sice respektují platné normy, ale zároveň se vzdalují tradiční podobě obcí.

RP

Rozpracovaný návrh Regulačního plánu centra města naleznete na stránkách města Dobřichovice v sekci Stavební úřad na následujícím odkazu: http://www.dobrichovice.cz/mesto/stavebni-urad/navrh-regulacniho-planu-centra/

Videozáznam ze setkání s občany 5. 3. 2013

Dne 5. března 2013 se v Sále Dr. Fürsta konala veřejná debata zastupitelů s občany nad regulačním plánem.mapa-historie-web