Na zasedání zastupitelstva byl 20.5.2014 představen aktuální návrh optimalizace železniční trati v oblasti Dobřichovic. Z návrhu řešení je čím dál více jasné, že to nebude řešení optimální. Zejména v důsledku inovativních návrhů dotčených obcí vzniknou podivné objekty, které sice respektují platné normy, ale zároveň se vzdalují tradiční podobě obcí.

  • v Černošicích hlavní silnice povede do 10m hlubokého kaňonu a získá nepřirozený spád
  • v nejzazším konci kaňonu vznikne  kruhový objezd s celkem 2 výjezdy, jako náhrada za zatáčku, která by nevyhověla normě
  • historická budova zastávky z 19. století bude nahrazena zastávkovým inventářem, aby mohla být vklíněna nová ulice
  • zastávka Černošice-Mokropsy bude posunuta do pozice mimo protihlukové valy, čímž se zintenzivní hlukové zatížení
  • nové podchody nevzniknou

 


 

Podobná, i když o poznání méně kritická, bude situace v Dobřichovicích. Ne všechny uvedené body vzbuzují takové obavy z jejich výsledné podoby:

  • železniční přejezd ve Všenorech musí být navázán na poměrně masivní a nepřirozeně tvarovanou křižovatku
  • mezi Všenory a Dobřichovicemi vznikne podjezd (měl by být zaplavován 20ti letou povodní)
  • dalším světlým bodem je plánovaný vznik bezbariérového výtahu na nástupište v Dobřichovicích
  • železniční přejezd naproti lávce bude zaslepen a v jeho blízkosti vznikne podchod
  • více podchodů SŽDC nezainvestuje

Podívejte se na záznam prezentace návrhu optimalizace trati.

 

optimalizace

 


 

Ondřej Petráčekmapa-historie-web