Videozáznam ze setkání s občany 5. 3. 2013

Dne 5. března 2013 se v Sále Dr. Fürsta konala veřejná debata zastupitelů s občany nad regulačním plánem.

 

Video a audiozáznam z prezentace Regulačního plánu na zastupitelstvu 12. 12. 2012mapa-historie-web