Společně pro Dobřichovice

Zajimao by me, jestli se po volbach budete uchazet o post starosty, nebo budete hlasovat pro pana Hampla..?

Společně pro DobřichoviceV našem uskupení máme několik osobností, které by mohly být dobrým starostou, a případný výrazný osobní volební úspěch by mohl přimět některého z našich kandidátů kandidaturu na starostu přijmout. Možnost podpořit Petra Hampla jako kandidáta na starostu jako takovou nevylučujeme, by bylo to logické pokračování naší dlouholeté spolupráce s kandidáty ODS a nezávislých. Náš vztah k personálnímu obsazení radnice však bude záviset, kromě samotných volebních výsledků, i na tom, nakolik se nám podaří prosadit klíčové body našeho programu do plánů obce v nadcházejícím období. Počkejme tedy, jak dopadnou volby – kolik hlasů dostanou jednotlivé strany i kolik hlasů dostanou konkrétní kandidáti. Za důležité považujeme vytvoření dobrého týmu na radnici, který bude otevřeně komunikovat a dobře spolupracovat.

Dobrý den,
prosím o zodpovězení mého dotazu.
Nerozšiřovat zastavitelné území města mají ve svém volebním programu všechny strany. Nový územní plán bude ale řešit i jiné oblasti, tak bych chtěla znát názor vaší strany na možnou proměnu těchto míst v Dobřichovicích:
1) Jak by měla v budoucnu vypadat Pražská ulice?
2) Jak by mělo vypadat okolí nádraží (Tyršova ulice)?
3) Podporujete vznik cyklostezky po pravém břehu Berounky do Všenor?
4) Podpoříte zastavění plochy mezi Karlickou a Pražskou ulicí (zelená plocha vedle školy)?
5) Jaká je vaše představa využití areálu Průmyslu kamene?
Předem děkuji za odpověď.

Společně pro DobřichoviceVážená paní Stupavská,
není úplně jednoduché odpovědět jednoznačně na Vaše otázky, neboť naše volební uskupení není stranický klub vázající své členy povinným hlasováním, ne všichni naši kandidáti musí mít shodný názor a konkrétní hlasování bude v řadě
případů záviset na bližší specifikaci daného problému v okamžiku rozhodování. Pokoušíme se však odpovědět tak, jak to odpovídá u nás většinovému názoru s dnešní znalostí věci.
ad 1) Nelze vyloučit, že jednou dojde k vybudování severního obchvatu Dobřichovic a přeložce dnešní silnice II. třídy na něj, což by mělo smysl za předpokladu vyřešení celé koncepce dopravy na Prahu v širším okolí (na rozepisování teoreticky možných variant zde není prostor). Budeme-li však předpokládat, že dlouhodobě zůstane Pražská ulice hodně frekventovanou komunikací, myšlenka arch. Hniličky navrhnout regulaci této ulice v novém územním plánu tak, aby v ní mohlo vzniknout více obchodních prostor (podobně, jak již tam je restaurace a hotel Pod Vinicí, či tam byla lékárna, nebo obchod s potravinami), má svoji logiku. Rozhodně si nemyslíme, že by v této ulici někdy vznikla souvislá řada obchodů. Ani bychom to nechtěli. Typově však jde o ulici, kde by nemuselo být jen čisté bydlení.
ad 2) Podstatou této (a vlastně i předešlé) otázky možná je, jak se díváme na skutečnost, že i v okolí nádraží a v Tyršově ulici navrhl arch. Hnilička do územního plánu možnost vytváření obchodního parteru. Chceme nad návrhem územního plánu dále diskutovat. Nechceme zahušťování stávající zástavby, ale současně odmítáme strašení, že jakákoliv popsaná regulace znamená právě takové skutečné budoucí zastavění. Na úrovni územního plánu nejde říct, že na jedné konkrétní parcele obchod bude a na sousední nebude. Přitom v Tyršově ulici kromě restaurace Na Schůdkách býval obchod s potravinami na rohu se Strmou ulicí, cukrárna na začátku Krajníkovy ulice a pamětníci by jistě vymysleli další provozovny. Jejich obnovení by jistě nikomu nevadilo. Zakázat takovou možnost, protože pojem obchodní třída evokuje dojem, že celou ulici někdo přestaví na městský bulvár, není správné řešení. V okolí nádraží si rovněž umíme představit umírněný rozvoj obchodů a služeb, ale zásadně odmítáme budování velkého marketu či domu služeb, jak to před časem představil vlastník pozemku směrem na Všenory.
ad 3) Další oficiální cyklostezka v tomto směru je zbytečná. Chápeme názory některých obyvatel lokality V Luhu, že uvažovaná stavba této cyklostezky by byla spojená se zpevněním a místy zvýšením (zarovnáním) hráze, což bychom jako protipovodňové opatření uměli ocenit a podpořit, kdybychom ovšem současně neměli obavu, že zpevnění hráze by znamenalo zasahování (byť mírné) do průtočného profilu rozvodněné řeky. Jsme otevřeni všem argumentům, ale zatím převažuje spíše nesouhlas s touto stavbou.
ad 4) Volný pozemek mezi Karlickou a Pražskou se nám jako zelená plocha líbí, ale jsme si vědomi, že se jedná o pozemek dlouhodobě územním plánem určený ke specifické zástavbě – např. pro školství a kulturu. Prosadit výstavbu nové školní budovy a přestěhování celé školy do této lokality se však nepodařilo, protože pozemek byl blokován církevními restitucemi. Pokud by na tomto pozemku měla v budoucnu nějaká stavba vzniknout, pak s veřejně prospěšným cílem, jak bylo vždy předpokládáno. Jsme pro velmi přísné definování využitelnosti tohoto pozemku i v novém územním plánu.
ad 5) Areál Průmyslu kamene je největší a nejsložitější rozvojová plocha v Dobřichovicích. Vlastník si s průmyslovou výrobou neví rady a dnešním územním plánem je nucen hledat jiné formy průmyslového využití. Pokud by nějaké ekonomicky zajímavé využití našel, možná bychom radost z této průmyslové zóny neměli. Než mít chátrající fabriku nebo rizika ze zatím neznámé budoucí výroby připouštíme, že rozumně navržené bydlení v rodinných domech by nám v tomto areálu nevadilo.

Kazimír ‎ (nejmenovaný kandidát Společně pro Dobřichovice č. 15)

Zdravím, dovoluji si zde zveřejnit odkaz na fb stránku volebního uskupení Společně pro Dobřichovice. Jakékoliv dotazy na kterékoliv kandidáty do zastupitelstva města můžete směřovat tam. Dostane se vám odpovědi.
Současně bude stránka podobně fungovat i po volbách. Půjde o místo, kde se bude diskutovat se zastupiteli z tohoto uskupení. Budete moci přinášet podněty a odnášet si odpovědi.
https://www.facebook.com/spolecneprodobrichovice

 


Dotazy pro kandidáty do zastupitelstva obce.
Jaký je Váš postoj k následující problematice:
Co uděláte pro to, aby naše škola získal certifikát „Rodiče vítáni“, který mají školy ve Všenorech i Řevnicích.
Co uděláte pro to, aby se zlepšila úroveň stravování v naší školce a škole, kde se používají běžně polotovary, potraviny obsahující umělá barviva, modifikované škroby, řepný cukr, konzervanty, stabilizátory a další.

Společně pro DobřichoviceVážený pane Lynere,

reaguji na otázky, které pokládáte kandidátům do zastupitelstva a které Vás zajímají. Odpovídám zejména za mateřskou školu, kterou reprezentuji.


Součástí školního vzdělávacího programu naší mateřské školy je „Škola bez dveří.“ Je otevřena všem, kteří mají zájem na zlepšení výchovy a vzdělávání dětí předškolního věku. Odborníkům ze strany pedagogiky, psychologie, partnerským organizacím, ale i rodičům. Vítáme účast rodičů na chodu mateřské školy, podporujeme rodičovské aktivity i náměty. Velmi důležitá je zpětná vazba, i když nelze vždy předem garantovat její plnou implementaci. Jako státní instituce musí MŠ především splňovat určitá pravidla, finanční limity, hygienické normy, zákonné podmínky a další.

Ráda bych Vám nabídla možnost schůzky, kde bychom mohli některé otázky a témata probrat osobně a přímo. Mohu Vás podrobněji seznámit s naším programem „Škola bez dveří“ a naopak se od Vás dozvědět více informací o certifikátu „Rodiče vítáni.“ Také mohu představit náš nový počítačový program, který ve skladbě jídelníčku vyhodnocuje mimo jiné množství alergenů, a odpřísáhnu:-), že polotovary opravdu nepoužíváme.

Stran základní školy na rovinu přiznávám, že nemám kompetenci se k problematice vyjadřovat. Pokud však dostaneme mandát voličů a současně Vaši důvěru podrobněji nám sdělit Vaše případné výhrady, můžeme jako zastupitelstvo toto téma znovu otevřít. Poté přes vedení obce, ředitelství ZŠ a za účasti a pomoci Školské rady budeme mít možnost žádat reakci školy s nabídkou řešení.

Monika Víšková
Heinz LynerVážená
paní Víšková,
Velmi děkuji za Vaši odpověď.

Co se týká mého prvního dotazu, tak ten se týkal základní školy. Vím, že otevřenost a spolupráce s rodiči ve školce je velmi milá a dobrá.
Ohledně stravování je v obou případech ještě veliký prostor ke zlepšení. Pevně věřím, že pokud bude vůle, tak bude možné najít pozitivní změny v jídelníčku, které udělají dobře dětem i zaměstnancům.

Rád bych poznamenal, že stavby, které v Dobřichovicích postavil a staví Dob-invest (a to se týká i staveb vznikajících v bývalém statku), považuji za vzhledově nevkusné (nehodnotím funkční stránku, která je jistě v pořádku, ale vzhled vnější fasády, která je občanům na očích). Lze také vysledovat určité lidské propojení Dob-investu a vaší kandidátky. Zajímaly by mě váše názory na případný střet zájmů (pan Havlík a jeho přátelé versus Dob-invest) a s vědomím, že Dob-invest své tažení Dobřichovicemi neskončil, i představa, jak do budoucna vzhled (nových) staveb kultivovat.Je totiž evidentní, že nechat návrh na zlovůli nebo amaterismu jednoho architekta se nevyplácí a Dobřichovice to poškozuje.

Společně pro DobřichoviceDobrý den pane Tvrdý,

děkuji Vám za Váš podnět. Jelikož neměl konkrétního adresáta, dovolím si na něj odpovědět já jakožto lídr naší kandidátky.


Střet zájmu v případě aktivit Dob-Investu v Dobřichovicích nevidím. Stavby, které zmiňujete, vznikly na pozemcích, které Dob-Invest odkoupil od soukromých vlastníků, nikoliv od obce. Následně investor musel splnit všechny standardní podmínky, jako kterýkoliv jiný stavitel (získat stavební povolení od - na obci nezávislého - stavebního úřadu; vypořádat se s připomínkami dotčených subjektů v tomto procesu; respektovat územní plán a obecně platnou legislativu apod.). Jelikož Dob-Invest při těchto stavbách nevstupoval do přímé interakce s obcí, nemohlo dojít ke střetu zájmů z titulu současného působení p.Havlíka v zastupitelstvu.

Respektuji plně Váš názor, že se Vám tyto stavby nelíbí. V kategorii "líbí/nelíbí" samozřejmě žádná univerzální pravda neexistuje. Já osobně jsem přesvědčen, že přínos těchto staveb pro obec a její obyvatele (např. v podobě rozvoje služeb) je pozitivní.

Máte pravdu v tom, že řadu osob na naší kandidátce spojují přátelské vazby, mimo jiné i k panu Havlíkovi. Tyto vztahy se formují léta a nijak je neskrýváme, spíše naopak. Volič má tuto informaci k dispozici, tak jako ve všech minulých volbách, a může sám posoudit, do jaké míry toto považuje za problém či naopak výhodu. Nejinak tomu bude i ve volbách letošních. V zastupitelstvu jsem strávil deset let a mohu říci, že za celou tuto dobu jsem se vždy rozhodoval pouze a výhradně dle vlastního názoru. Nebyl jsem nikým "nekale" ovlivňován - ani ze strany vedení obce, pana Havlíka či kohokoliv dalšího. A kdo osobně zná dlouholeté zastupitele z naší kandidátky jako jsou paní Hochová či pánové Růžek a Abel, tak nepochybuje o tom, že tyto osobnosti by ani cíleně ovlivnit nešlo.

Nadto bych ještě dodal, že jednání zastupitelstva jsou veřejná, otevřená účasti všech občanů. Pořizuje se z nich zápis (v posledních letech i videozáznam) zveřejňovaný na obecních webových stránkách. Každý tak může posoudit obsah i formu vystupování jednotlivých zastupitelů, a třeba i riziko případného střetu zájmů u konkrétních osob.

Zmíněná výstavba v areálu bývalého statku je navržena renomovanou architektonickou kanceláří DaM. DOB-Invest zvolil architekty s velkou zkušeností a řadou referencí tak aby návrh objektů v centru Dobřichovic respektoval výchozí dispozici uzavřeného areálu a vytvořil další z náměstíček a pěkných míst v centru. Model projektu byl prezentován na veřejném zasedání zastupitelstva a byl velmi dobře akceptován stejně jako prezentace architektonického záměru od autora projektu Ing. arch. Jiřího Hejdy.

Dovolte mi závěrem konstatovat, že téma transparentnosti v řízení obecních záležitostí nepodceňujeme. Naopak chceme situaci v této oblasti dále podstatně vylepšit. Například - jak lze ověřit v našem programu - formou zveřejňování zápisů z jednání městské rady; zveřejněním všech smluv, kde je město smluvní stranou (i smluv uzavřených v minulosti a dnes stále platných); a zveřejňováním všech informací o výběrových řízeních na internetu (zadání, došlé nabídky v kompletní verzi, srovnání nabídek výběrovou komisí, finální rozhodnutí a finálně uzavřené smlouvy). Některá tato opatření jsme navrhovali i v minulosti, ale nezískali jsme pro ně v zastupitelstvu dostatečnou podporu.

S pozdravem,

Vladimír Bezděk
 • Milan TvrdýDěkuji velice za odpověď, ale neodpustím si reakci. Jádrem dotazu, který jsem zde umístil, byla estetika staveb (nejen) Dob-investu (opakuji, že negativně nehodnotím funkční stránku). Zdá se, že vzhled uvedených budov je často motivován maximalizací zisku a díky tomu a určitě i z důvodu malého nasazení architekta jde estetika stranou. Jako příklady uvádím: "kulaté" střechy obytných budov, které vzniknou na statku, jejichž vzhled jistě nepohladí duši kolemjdoucího, ale pouze vyvolá rozpačité otázky; štít budovy, který vyroste hned vedle domu baráčníků, bezmála dvojnásobně ho převýší a jistě není v odpovídajícím měřítku vzhledem k okolním budovám na náměstíčku u immaculaty se nalézajícím; masivní bytový komplex za Jednotou, který objemem a mdlým vzhledem spoléhá, že za Jednotou bude skryt; nelidská měřítka hmot nové přístavby školy; její rádoby moderní, ale často nepovedené tvary; její střešní římsa, jejíž tvar nemá v kvalitní moderní architektuře opodstatnění; atd atd. Jsem přesvědčen, že si Dobřichovice zaslouží lepší architekturu! Jistě ještě bude mnoho příležitostí, kdy návrhy ovlivnit. Co pro to uděláte?
 • Společně pro DobřichoviceNa otázku pana Tvrdého, co uděláme pro lepší architekturu v Dobřichovicích, než je ta dosavadní, bych za sebe odpověděl, že nic. Ba dokonce, že se mi líbí a že mi vyhovuje; že to, co pan Tvrdý kritizuje, já považuji za dobré i hezké. Jak kdysi řekl Ing.arch. Martin Tunka, dnes velký kritik: „Na krásu nejsou paragrafy!“ A dodávám, že tahle diskuze se táhne již dva a půl tisíce let, od doby, kdy Perikles zastavoval Akropoli a každý mu do toho kecal, např. že vyhazuje peníze, že Parthenon je moc velký, že Feidiás i Praxiteles jsou moc drazí a zdali se Periklovi vůbec dá důvěřovat, když se pořád tahá s tou hetérou … . A přesto od té doby milióny lidí navštívili Athény a Akropoli právě proto, aby viděli, co tam stojí, resp. co z toho ještě zůstalo. Inu, včil mudruj! Jiří Růžek
  A já bych ještě dodal, formou již zdaleka ne tak elegantní jako v případě Jiřího, že úkolem vedení obce včetně zastupitelstva má být nastavovat pro všechny subjekty univerzálně platná pravidla, nikoliv subjektivně u jednotlivých projektů posuzovat krásu či nevkus a na základě toho případně ad hoc jednat. Úřední moc má měřit všem stejně, predikovatelně a nesmí jít ani o píď za hranici, která je jí dána zákonem. V případě stavební činnosti to tedy znamená mít aktuální územní plán, případně i regulační plán – ten byl zrovna nedávno pro střed Dobřichovic po mnoha letech konečně schválen. Díky novému regulačnímu plánu tak všichni mají jistotu, že v centru Dobřichovic nemohou například mimo přísně vymezený prostor vznikat čtyřpatrové nadzemní budovy, což předchozí stav regulace mimochodem umožňoval v daleko větší míře. Z diskuze s občany se zdálo, že toto je trápilo neskonale více, než-li to, je-li budova nové školy či bytových domů „hezká“ nebo „ošklivá“. Současně je však na místě přiznat, že byť jde o subjektivní vyjádření, členové rady města při posuzování projektů a formulování stanoviska města, jakožto účastníka řízení, své připomínky či náměty na případnou podobu staveb uplatňují a v jednání s investorem prosazují. Nicméně, máte-li pane Tvrdý konkrétní a zákonům vyhovující náměty na to, jak by obec ohledně posuzování vkusu a celkové estetiky staveb měla postupovat, rád se s nimi seznámím. Vladimír Bezděk
 • Jan VaculikVzhled toho, co se u nás staví, mi nebyl lhostejný, a proto jsem kolem r. 2000 po dvě funkční období podílel na činnosti tehdejší Urbanistické komise. Bylo nás tam několik, kdo se z toho titulu snažili vzhled obce a její utváření ovlivnit, a jedním z nás byl i Dan Havlík. Ten ovšem časem na členství v komisi rezignoval, protože se dostával do střetu zájmů. Projekty svých staveb ovšem vždy předkládal k diskusi, a to i v době, kdy komise už neexistovala a on jenom předcházel výtkám možných oponentů. Vzpomínám si, že když připravoval k realizaci nárožní dům s věží, sklidil množství připomínek přinejmenším ode mne, od Zdeny Hochové a od Václava Kratochvíla. Projekt se několikrát předělával a pokud vím, tak skoro všechny přípomínky byly zohledněny. (Mmch, ta věž v původním projektu vůbec nebyla, a celá stavba během oněch diskusí doznala řadu zásadních změn.) Musím říci, že tehdy jsem k Danově otevřenosti pojal velkou úctu.
 • Milan TvrdýVážený pane Bezděku, já jsem své připomínky konkretizoval již v předchozím vstupu. Např. v případu křížovnického statku byl vzhled upozaděn pro maximalizaci objemu - především u střech obytných budov, které budou nesmyslně a nevkusně kulato-hranaté, ale týká se to i štítu přímo vedle baráčnické rychty, kde je jasný výškový nepoměr budoucího štítu a okolních budov. Proti tlaku peněz developerů bojovat neumím, ale mohu na to upozornit v diskuzi; V případě přístavby školy jsem motivaci autorů projektu nepochopil ani zbla.
 • Zdenka HochováDobrý večer, se zájmem jsem si přečetla diskuzi a protože jsem se v ní setkala i se svým jménem, dovolím si též něco přidat, Za pár dní skončí dvacet let mého nepřetržitého působení v místní samosprávě. Za tu dobu jsem zažila několikrát tvorbu a schvalování územně plánovacích dokumentů. Ač laik, záhy jsem pochopila se jedná o důležitou pravomoc zastupitelstva. Tady se určují mantinely, ve kterých bude probíhat rozvoj Dobřichovic. Snažila jsem se tedy veřejnost přesvědčit o tom, že je nezbytné se o toto zajímat a dávat podněty k projednávaným dokumentům. Pokud jde o areál Křižovnického statku, v jedné ze změn územního plánu- myslím že to byla první, tedy více než před 10 lety- jsem navrhovala, aby byl zafixován půdorys statku, t.zn. v případě přestavby by bylo možno stavět jen v rámci původně zastavěného území. Návrh byl zastupitelstvem odmítnut.
  Dnes už naštěstí alespoň část veřejnosti si důležitost územního rozvoje a jeho kodifikace začíná uvědomovat, A já znovu apeluji: je rozpracován nový územní plán.Ptejte se svých kandidátů, jaké mantinely budou prosazovat UVNITŘ města. Zda budou pro zachování stávající hustoty zástavby, t.zn. budou chránit zahradní charakter sídla, či budou podporovat zvyšování zastavěnosti a podlažnosti.
 • Společně pro DobřichoviceAno, souhlasíme s Vámi, že územní plán je klíčový dokument pro dlouhodobý rozvoj každého města či obce. Věříme, že debata o tomto zásadním východisku se v Dobřichovicích povede v rovině argumentů a protiargumentů, nikoliv v rovině emoční. K tomuto se budeme snažit i v budoucnu přispívat.
  Vladimír Bezděk
   
Volební leták >ODS Dobřichovice - máme rádi Dobřichovice

Dobrý den,
prosím o zodpovězení mého dotazu.
Nerozšiřovat zastavitelné území města mají ve svém volebním programu všechny strany. Nový územní plán bude ale řešit i jiné oblasti, tak bych chtěla znát názor vaší strany na možnou proměnu těchto míst v Dobřichovicích:
1) Jak by měla v budoucnu vypadat Pražská ulice?
2) Jak by mělo vypadat okolí nádraží (Tyršova ulice)?
3) Podporujete vznik cyklostezky po pravém břehu Berounky do Všenor?
4) Podpoříte zastavění plochy mezi Karlickou a Pražskou ulicí (zelená plocha vedle školy)?
5) Jaká je vaše představa využití areálu Průmyslu kamene?
Předem děkuji za odpověď.

ODS Dobřichovice - máme rádi DobřichoviceDobrý den paní Stupavská, pokusím se Vám za mou osobu odpovědět na všechny vaše otázky. Otázka číslo 1) Charakter Pražské ulice - určitě by měla být opatřena chodníky po obou stranách. Myšlenka Ing. arch Hniličky umožnit zde též obchodní využití, tedy možnost malých obchodů podél ulice, mi přijde ku prospěchu věci, toto využití by zde však nemělo převažovat. Otázka číslo 2) Zachovat stávající stav a umožnit vznik menších obchodních prostor, rozhodně ne velkého nákupního střediska. Otázka číslo 3) Vznik cyklostezky do Všenor nepodporuji, je dle mého názoru zbytečná s ohledem na již existující cyklostezky. Otázka číslo 4) Myslím, že tato plocha by mohla být v budoucnu zastavěna (i současný ÚP zde umožňuje stavby pro školství, soc. služby či administrativu). Podmínkou pro zástavbu tohoto místa však musí být dobře promyšlené regulativy. Domnívám se, že jiné funkce (např. bydlení), než ty stávající, by zde nebyly vhodné. Otázka číslo 5) Domnívám se, že stávající využití (výroba a služby) by mělo být zachováno, byť s přesně definovanými regulativy. Alternativu vidím ve využití pro sport. Dle mého názoru zde není moc vhodné využití pro bydlení. Děkuji a přeji pěkný den, s pozdravem Petr Hampl

 


Dotazy pro kandidáty do zastupitelstva obce.
Jaký je Váš postoj k následující problematice:
Co uděláte pro to, aby naše škola získal certifikát „Rodiče vítáni“, který mají školy ve Všenorech i Řevnicích.
Co uděláte pro to, aby se zlepšila úroveň stravování v naší školce a škole, kde se používají běžně polotovary, potraviny obsahující umělá barviva, modifikované škroby, řepný cukr, konzervanty, stabilizátory a další.

ODS Dobřichovice - máme rádi DobřichoviceDobrý den, přiznám se, že o certifikátu „Rodiče vítáni“ jsem dosud neslyšel. Nicméně ptal jsem se na toto téma ředitele ZŠ a ten mi odpověděl, že naše škola již kritéria pro udělení tohoto certifikátu splňuje. Co se týká stravování ve škole, to je téma, které předložím školské radě, která byla nedávno zvolena a ve které jsou lidé, kteří mají chuť pracovat na zlepšení podmínek v naší škole a této problematice rozumí. S pozdravem, Petr HamplMilan Tvrdý

Rád bych poznamenal, že stavby, které v Dobřichovicích postavil a staví zejména Dob-invest, ale týká se to také nové přístavby školy (na celé stavbě jsou hmoty neúměrně velké a působící monoliticky; v ulici 5. května se aplikovalo nelidské měřítko, ačkoliv již bylo kritizováno u stavby Dob-investu naproti přes ulici; z východního pohledu se opakují 2 stejné části, ačkoliv stavba je založena na přesné asymetričnosti; kónický tvar střešní římsy asi v kvalitní moderní atchitektuře nemá oporu), považuji za vzhledově nevkusné a jde to určitě dělat lépe (nehodnotím funkční stránku, která je jistě v pořádku, ale vzhled vnější fasády, která je občanům na očích). Zajímaly by mě vaše názory, jak do budoucna vzhled (nových) staveb kultivovat. Je totiž evidentní, že nechat návrh na zlovůli nebo amaterismu jednoho architekta se nevyplácí a Dobřichovice to poškozuje.

Bez odpovědi
 
2014 ODS
 

 

Fórum občanů Dobřichovic - FOD

Dobrý den,
prosím o zodpovězení mého dotazu.
Nerozšiřovat zastavitelné území města mají ve svém volebním programu všechny strany. Nový územní plán bude ale řešit i jiné oblasti, tak bych chtěla znát názor vaší strany na možnou proměnu těchto míst v Dobřichovicích:
1) Jak by měla v budoucnu vypadat Pražská ulice?
2) Jak by mělo vypadat okolí nádraží (Tyršova ulice)?
3) Podporujete vznik cyklostezky po pravém břehu Berounky do Všenor?
4) Podpoříte zastavění plochy mezi Karlickou a Pražskou ulicí (zelená plocha vedle školy)?
5) Jaká je vaše představa využití areálu Průmyslu kamene?
Předem děkuji za odpověď.

 • Fórum občanů Dobřichovic - FODDobrý den, věříme, že v zastupitelstvu obce jde o jednotlivce. Někteří naši kandidáti se s odpověďmi ostatních takto ztotožňují, jiní je ještě doplnili zvlášť (a nevlastní FB, tak je přikládáme jmenovitě). Někteří z nás jsou z oboru a odpovědi brali více odborně, jiní tak, jak jim rozum a smysly velí.

  JITKA MEJSNAROVÁ:
  ad 1) Ul. Pražská měla poměrně dobrou regulaci. Pokud se navrhne severní obchvat obce, měla by Pražská ulice ztratit svůj význam silnice II. třídy – tzn. že by nemusela být tak široká vozovka, obnovila by se dešťová kanalizace a jednostranně by snad vyšel širší chodník. S dešťovou kanalizací by se mohlo uvažovat o pásu aleje (ale takový detail už územnímu plánu nepřísluší). Intenzita dopravy by se obchvatem snížila minimálně na polovinu.
  ad 2) Okolí nádraží je poměrně složitá otázka, kterou ovlivňuje zejména projekt optimalizace trati (např. přesun podchodu, hlukové bariéry) ke kterému se bude obec jako účastník vyjadřovat (nevím, zda už to proběhlo…). Dále ovlivní okolí plocha, kde mělo stát obchodní centrum. Tato plocha musí zůstat zastavitelná, protože by jinak obec musela vlastníkovi platit náhrady za výdaje (které jdou do desítek miliónů dle informace pana starosty). V této ploše by se mělo navrhnout jiné využití – bydlení a sport s podmínkou řešení vodního režimu v celé ploše.
  ad 3) Vzhledem k tomu, že patřím k odpůrcům cyklostezky na pravém břehu, já ji nepodporuji. Měla by se hledat jiná trasa na pravé straně, které nahrává projekt optimalizace trati.
  ad 4) Plocha vedle školy je předurčena pro rozvoj školy a její zázemí. Všichni víme, že 6 tříd obce v Poberouní (Karlík, Lety a část dalších) nevytrhne a musí se začít připravovat rozvoj školního areálu dřív, než pan ředitel po zápise oznámí, že mu chybí třídy (jak se dělo dosud). Důkladná příprava a rozvaha s veřejnou diskuzí by snad zabránila vysokým nákladům.
  ad 5) Část areálu průmyslu kamene by se mělo využít na revitalizaci Karlínského potoka, který je nyní meliorační strouhou a na procházkovou cestu. Zbytek by měl zůstat zastavitelný a to na plochu, která ideálně přinese pracovní příležitosti v obci. Důležitá by byla diskuze s vlastníkem plochy.
  Je třeba si uvědomit, co územní plán může a jaké má nástroje. To je klíčové - nástroje využít. Zatím se tak neděje. Územní plán musí odrážet vizi obyvatel o směřování obce –tu dává např. reprezentativní anketa z r. 2010, kterou iniciovala K. Millerová. Z ní také vychází náš volební program (FODu).

  JITKA SOUKUPOVÁ:
  ad 1) Nesouhlasím s podobou "obchodní třídy" z aktuálního návrhu územního plánu. Uvážit možnost nových chodníků, přechodů pro chodce (ke zdravotnímu středisku nebo autobusovým zastávkám - Vinice, ÚKZÚZ), na křižovatce s Karlickou možná semafory, zamyslet se nad možností vybudovat cyklopruh.
  ad 2) Zabránit výstavbě nákupního centra, ale dát zelenou drobnému podnikání. Zkusit obnovit úschovnu kol.
  ad 4) Zatím netlačit na zastavění, ale přemýšlet o jejím lepším využití a nechat ji jako rezervu pro nějakou obecně prospěšnou investici. Současné využití pro cirkusy, lunaparky, pouštění draků, akce hasičů apod. má také svoji cenu. Ošetřit v územním plánu.
  ad 5) Iniciativu má soukromý vlastník, ale obec by neměla podpořit nějakou hlučnou případně jiné emise produkující provozovnu, ovšem ani rezidenční bydlení. Vznikl by od obce odtržený satelit s požadavky na občanskou vybavenost v obci a se zvýšenou automobilovou dopravou na už teď přetížených komunikacích. Ošetřit v územním plánu.
   

 

 


Dotazy pro kandidáty do zastupitelstva obce.
Jaký je Váš postoj k následující problematice:
Co uděláte pro to, aby naše škola získal certifikát „Rodiče vítáni“, který mají školy ve Všenorech i Řevnicích.
Co uděláte pro to, aby se zlepšila úroveň stravování v naší školce a škole, kde se používají běžně polotovary, potraviny obsahující umělá barviva, modifikované škroby, řepný cukr, konzervanty, stabilizátory a další.

Fórum občanů Dobřichovic - FODDobrý den. Spolupráci školy s rodiči, stejně jako zapojení žáků školy do místního komunitního života (např. formou projektů či dobrovolnické činnosti v rámci občanské nauky) považujeme za důležité a určitě je budeme podporovat. Z pozice zastupitelů budeme podporovat vedení školy, rodiče a žáky, aby se do podobných aktivit zapojovali. Rádi bychom nominovali svého zástupce do Školské rady, ve které se potkávají zástupci školy, rodičů a zřizovatele, a která je dle našeho názoru vhodným orgánem pro řešení těchto otázek. Za důležitou považujeme i pravidelnou zpětnou vazbu/hodnocení rodičů a žáků, které může nasměrovat pozornost a síly k řešení skutečně problematických oblastí.

Pokud jde o kvalitu stravování ve školce a škole, víme, že na toto téma se vedou pravidelné diskuze, které ukazují, že věc není tak jednoduchá, jak by se mohlo zdát. I názory na kvalitu stravování v těchto institucích se mezi dětmi a dalšími strávníky liší (např. na kvalitu jídla v MŠ jsme v našem okolí nezaznamenali žádné stížnosti, i když je asi těžké zavděčit se všem).
Pro školní stravování platí výživové normy, které jsou dány legislativou (příloha vyhlášky 107/2005 o školním stravování, spotřební koš - který udává kolik např. masa, mléka, brambor, luštěnin, zeleniny, ovoce atd. má dítě ve školní jídelně dostat za měsíc) a které školní kuchyně musí dodržovat (dodržování spotřebního koše, pestrosti stravy a celkovou skladbu jídelníčku kontroluje ČŠI). To, že jsou tyto normy poněkud zastaralé, je zjevné a existuje již řada iniciativ na celostátní úrovni, které se snaží o změnu (např. iniciativa Skutečně zdravá škola, která, kromě jiného, usiluje o novelizaci zmíněné vyhlášky). Zároveň je škola/školka limitována omezenými finančními prostředky, které má k dispozici. V Dobřichovicích se navíc školní kuchyně potýká s nedostatkem prostoru, díky čemuž není možné nabídnout žákům výběr z více jídel. Dalším problémem je i malá kapacita stravovací části školní jídelny, díky níž žáci stojí dlouhé fronty na oběd. Řešení prostorových možností školní jídelny je jedním z bodů k řešení v nadcházejícím období.

O používání polotovarů v dobřichovické ZŠ a MŠ nemáme v tuto chvíli dostatek informací, nicméně pravdou je, že např. nadužívání cukru je nešvarem na většině škol a školek (sladké šťávy, čaje).

Jako nezávislí kandidáti věříme, že iniciativa musí vycházet od všech zúčastněných stran - v případě školství zejména od rodičů, rodičovské rady, pedagogů a vedení školy, kteří by se s spolu se zástupci města měli snažit objektivně vyhodnotit obdržené připomínky, návrhy a usilovat o změny k lepšímu. Pokud se staneme zastupiteli, budeme se o podporu města a aktivitu v této oblasti maximálně snažit, nebudeme ignorovat připomínky rodičů, budeme usilovat o objektivní vyhodnocení situace a následné zlepšení.
Jako rodiči, který má děti v těchto institucích, bych Vám doporučila spojit se s ostatními rodiči, stát se členem rodičovské rady, požádat oficiálně školu o zapojení do těchto aktivit (Rodiče vítáni, Skutečně zdravá škola a pod.). Věříme, že když je dobrá vůle a lidé spolu otevřeně komunikují, tak je možné společnými silami existující problémy vyřešit (i když to chvíli trvá). A právě k tomu bychom rádi v zastupitelstvu přispěli

 


Rád bych poznamenal, že stavby, které v Dobřichovicích postavil a staví zejména Dob-invest, ale týká se to také nové přístavby školy (na celé stavbě jsou hmoty neúměrně velké a působící monoliticky; v ulici 5. května se aplikovalo nelidské měřítko, ačkoliv již bylo kritizováno u stavby Dob-investu naproti přes ulici; z východního pohledu se opakují 2 stejné části, ačkoliv stavba je založena na přesné asymetričnosti; kónický tvar střešní římsy asi v kvalitní moderní atchitektuře nemá oporu), považuji za vzhledově nevkusné a jde to určitě dělat lépe (nehodnotím funkční stránku, která je jistě v pořádku, ale vzhled vnější fasády, která je občanům na očích). Zajímaly by mě vaše názory, jak do budoucna vzhled (nových) staveb kultivovat. Je totiž evidentní, že nechat návrh na zlovůli nebo amaterismu jednoho architekta se nevyplácí a Dobřichovice to poškozuje. Dotaz jsem již směřoval na Společně pro Dobřichovice i ODS, kteří to měli na zodpovědnost, ale i Fórum občanů Dobřichovic by na to mohlo mít uvážlivý názor.

Fórum občanů Dobřichovic - FODDobrý den, na stavbu školy byla vypsána honorovaná soutěž - "architektonická studie na přístavbu školy" v r. 2008 radou obce, které se zúčastnilo 5 arch. kanceláří. Kritéria nebyla stanovena a proto urbanistická komise provedla rozbor, hodnocení a diskuzi s veřejností. (pozn. před vyhlášením soutěže doložila komise rozbor a společný názor, že nová stavba se má stavět v návaznosti na školní areál u Sokolovny, kde je místo a plocha v územním plánu na obecním pozemku)
Výsledek diskuze:
" Z hlediska urbanismu je při posouzení důležité hlavně : a) začlenění do okolní zástavby, b) předpoklady pro vznik nového veřejného prostoru z východu (tzn. otočení domu okny na východ, vstup do budovy od východu) a c) výška stavby do ul. 5.května, kde vyšší dům ze severu bude stínit uliční prostor dnes už tak z jihu neúměrně vysoký. Ze setkání s veřejností vyplynulo, že budovy s vyšší římsou než u stávající školy nejsou pro veřejnost v centru přípustné, jak vyplývá z rozboru veř. setkání. Panuje v podstatě snaha zachovat centrální část jako centrum charakteristické pro malé městečko a nevnášet do něj městskou zástavbu a městský charakter. Současný stav považuje veřejnost za jedinečnou příležitost si hlídat i další rozvoj v tomto duchu."
Rozbor komise byl proveden na základě pečlivého prozkoumání studií z hlediska typologie, vzhledu, vztahu k okolí, výšky stavby a umístění tříd mimo hranici záplavy; zjištěny klady a zápory jednotlivých soutěžících. Jako nejvhodnější studie byly vyhodnoceny 2 firmy:
1. MIMOLIMIT - hmotově velmi zdařilá.Nápad vizuálně oddělených budov je zajímavý a podporuje využití budovy do budoucnosti i pro jiné účely, splňuje představy o citlivě zasazené budově do malého města
2. CUBOID-hmotově zdařilá, příznivá výška do ul.5.května 7,6 m , veřejný prostor z východu se vstupem, ale bez oken, průchodná všechna patra.
Celý rozbor byl předán radě obce (stále r. 2008). Ta názory ignorovala, vybrala firmu ŠAFER -HÁJEK bez odůvodnění. Můj soukromý názor je takový, že budova neodpovídá tradičnímu typu veřejných školních budov, které se stavěly vždy střídmě a hospodárně a úsporně k vytápění a to vzhledem k použitým veřejným prostředkům. Komentovat stavbu lze do nekonečna (a že máme v Dobřichovicích hodně architektů) ale nyní je to už jedno, protože za výsledek odpovídá celé zastupitelstvo . (Jitka Mejsnarová za FOD)

Volební leták >

 


ČSSD

???mapa-historie-web